Wonen aan de Maas

Nova Eycke

Het nieuwbouwproject Nova Eycke "Stad aan de Maas" staat in de startblokken. Helaas is er nog geen datum start verkoop bekend. Zodra er nieuws is, ontvangen alle inschrijvers een kennisgeving.

Wilt u ook graag wonen aan de oever van de Maas en aan de rand van de stad Maaseik? Volg deze website, onze Facebook-pagina en schrijf in voor onze nieuwsbrief. Zo bent u als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.

Mooie groenzones met behoud van de natuurlijke omgevingselementen.

Voorbereidingen

Unieke locatie

Achter de schermen vindt momenteel een zorgvuldige voorbereiding plaats voor wat betreft de ruimtelijke plannen, rekening houdende met de natuurlijke elementen.

Aandachtspunten zijn hier de ontsluiting van het plan, de aanleg van de (bouw)wegen, het bouwrijp maken van de percelen. De bedoeling is dat er binnenkort gestart wordt met de eerste aanlegwerkzaamheden. Zodra de bouwwegen zijn aangelegd, krijgt de potentiële koper meer inzicht in de opzet van het plan, maar ook de ligging van de toekomstige woningen en kavels.

Ruimtelijke kwaliteit & Groen

Er zal er veel aandacht besteed worden aan de ruimtelijke kwaliteit, zoals hoogwaardige afwerking van de bestrating, verlichting en het straatmeubilair. En wel op een dusdanige wijze dat er straks één geheel ontstaat met de bebouwing.

Daarnaast komen er mooie groenzones met behoud van de natuurlijke omgevingselementen. Alles met respect voor de oevers en behoud van het ecologisch systeem. Als prachtig sluitstuk, oftewel de kroon van het plan, komt er en heuse boulevard. Deze heerlijke wandelpromenade gelegen langs de Maas vormt tevens de verbinding tussen de stad, Nova Eycke ‘Stad aan de Maas’ en Aldeneyk.

Een gevarieerd aanbod woningen

Residentieel wonen aan het water

De opzet van het plan is een doordachte creatie in harmonie met de omgeving.

Als leidraad wordt het RUP en Beeldkwaliteitsplan Stad aan de Maas gehanteerd. De architectuur wordt elegant, residentieel met een moderne twist, waarbij de omgeving de boventoon zal voeren. Er wordt gestreefd naar mooie statige groene lanen met doorzichten naar de Maas.

Het plan Noca Eycke

Luxe appartementen

Binnen het plan is een aantal landmarks opgenomen. Het zijn bakens, die het plan herkenbaar maken en voor de juiste oriëntatie zorgen.

Eén van die landmarks wordt het exclusieve appartementen-complex met ondergrondse parking en commerciële ruimtes op de begane grond, met eventuele uitbreidingsmogelijkheid naar de 1e verdieping. De overige etages worden ingevuld met exclusieve luxueuze appartementen. De koper kan hier straks een keuze maken uit een divers aanbod. Dit complex staat als een baken in het groen en ligt naast de passantenhaven. Uitgangspunt is residentieel wonen & werken gelegen midden het groen met panoramische uitzichten op de Maas, dus ‘full-size zicht’ op het water én de stad.

icon_appartementen.svg
Nova Eycke Bouwkavels

Ruime bouwkavels

Ook wordt de mogelijkheid geboden om hier als particulier uw eigen droomhuis te bouwen. Er zal een beperkt aantal kavels worden aangeboden.

Het beeldkwaliteitsplan biedt een inspirerend beeld van de ruimtelijke en architectonische ambities voor dit project. Straks een uitdaging voor de koper om samen met zijn eigen architect, binnen de kaders van het door de ontwikkelaar opgestelde plan en bouwvoorschriften, een eigen droomvilla te kunnen realiseren.

Woningen Nova Eycke

Diverse woningen

Aan de buitenrand en in het midden van het plan zijn diverse projectmatige woningen voorzien.

Er zal onderscheid worden gemaakt in aanbod. Zoals geschakelde-, vrijstaand geschakelde en vrijstaande woningen. De woningen zullen verschillen in perceeloppervlakte, grootte, indeling en prijsklasse. Voor elk wat wils!

Start Verkoop

De eerste fase bestaat uit een interessante mix van ca. 55 woningen en bouwkavels, maar ook het exclusieve appartementencomplex met zicht op de Maas én stad, voorzien van ondergrondse parkings en commerciële ruimtes.

De invulling van de ontwerpen voor deze bouwplannen loopt nagenoeg parallel met uitvoering van de aanleg van de infra.

Start verkoop : nog niet bekend.

Laat hieronder uw gegevens achter en dan wordt u vrijblijvend geïnformeerd.